Een andere kijk op bipolaire stoornis

Volledig herstel tot een leven zonder medicatie en zonder episoden kan mogelijk zijn!

(Kijk op www.praktijkronald.nl als je niet specifiek in de bipolaire stoornis geïnteresseerd bent)

Visie

Bipolariteit is het gevolg van de combinatie van fysieke kwetsbaarheid en emotioneel-energetische verstoringen

Hoewel er vaak sprake zal zijn van een fysiek-genetische kwetsbaarheid is het geen ongeneeslijke hersenaandoening zoals de biologische psychiatrie beweert.

Deze verstoringen zijn het gevolg van zelfverlating

Zelfverlating is het in meer of mindere mate verwijderd zijn geraakt van je authentieke zelf.
Mogelijke oorzaken:

 • Trauma en / of emotionele verwaarlozing en verlating
 • Het ten koste van jezelf zijn gaan voldoen aan normen en waarden. Normen en waarden vanuit je omgeving óf normen die je jezelf hebt opgelegd om je ouders te ondersteunen
 • Onbewust overgenomen spanningen van je ouders óf spanningen die afkomstig zijn uit je familiesysteem, soms zelfs vanuit eerdere generaties.

Hierdoor ben je gedeeltelijk vervreemd geraakt van je essentiële zelf en gaat je energie met je aan de haal

Veel bipolairen zijn creatief en gepassioneerd. Emotionele verstoringen voorkomen dat je voldoende kunt rusten in je energetische basis waardoor je je gepassioneerdheid niet in de hand kunt houden. Je passie beheerst jou (te veel of te weinig) in plaats van andersom.

Missie

Uitdragen van de visie dat het wel degelijk mogelijk kan zijn om volledig te herstellen van een bipolaire stoornis

Het is moeilijk, het vergt veel van je, het zal niet iedereen lukken, maar het kan! Bipolariteit is niet ongeneeslijk.

Aanbieden van een volwaardig, intensief en diepgaand behandeltraject gericht op werkelijk herstel

Door je emotionele verstoringen op te lossen en je energie in beheer te nemen is de kans groot dat je volledig herstelt, ondanks een eventuele fysieke kwetsbaarheid. Je kunt dan leven zonder medicatie én zonder bipolaire episodes.

Aanbod

Een integrale benadering vanuit een breed blikveld

Psychologische blik: focus op acceptatie, zelfcompassie, traumaverwerking en zelfversterking
Energetische blik: focus op stroming en aarding
Sociale blik: focus op in contact kunnen zijn. Versterken sociaal netwerk
Fysieke blik: focus op gezonde levensstijl. Voeding, bewegen etc.
Maatschappelijke blik: focus op zingeving
Spirituele blik: focus op de het kunnen rusten in Zijn
Transpersoonlijke blik: focus op het herkennen van moeilijkheden als essentiële leerschool voor de ziel

Doelstellingen

Je essentiële zelf hervinden en tot expressie kunnen brengen

 • oplossen van je traumatische verstoringen
 • versterken van je autonomie, draagvermogen, innerlijke kracht, wilskracht en zelfleiderschap
 • je lichaam volledig gaan bewonen en je voelend vermogen herstellen
 • je zelfkritiek en zelfhaat transformeren tot zelfcompassie
 • een realistisch positief zelfbeeld ontwikkelen en beperkende overtuigingen loslaten
 • leren om je passies in beheer te nemen

In de praktijk

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen herstel

 • individuele sessies van 1,5 uur
 • dagelijkse persoonlijke beoefening thuis
 • aanvullend aan je huidige behandeling: je blijft je huidige medicatie (voorlopig) gebruiken