Wat vraag ik van jou

Het belangrijkste wat ik van je vraag is inzet, motivatie en doorzettingsvermogen. Om dit op te kunnen brengen zal je doordrongen moeten zijn van hoop op fundamentele verbetering. Daarvoor is het essentieel om uit het patiënt-paradigma te stappen. De overtuiging los te laten dat het lot jou met een vreselijke ongeneeslijke ziekte heeft opgezadeld waarvan jij nu een levenslang slachtoffer bent. Ja, het is een akelige stoornis. Nee, het is niet ongeneeslijk, het is een uit de hand gelopen overlevingsmechanisme waaraan emotionele verstoringen ten grondslag liggen. Je kunt je daarvan bevrijden.

Intake

De doelstelling van de intakegesprekken is tweezijdig. Enerzijds de mogelijkheid voor jou om met mij kennis te maken en te gaan voelen of je voldoende klik voelt om met mij in zee te willen gaan. Anderzijds voor mij om te kunnen inschatten of je over een zekere stabiliteit en draagkracht beschikt om dit traject aan te kunnen. Zit je in een manie dan kan ik vermoedelijk niet veel voor je betekenen. Ook een zware depressie is een slecht startpunt. Als ik inschat dat je draagkracht erg gering is kan het zijn dat we wel kunnen starten maar dat ik je dan direct al doorverwijs naar een samenwerkende haptotherapeut.

Levensverhaal

Vóór het eerste intakegesprek vraag ik je om een levensverhaal te schrijven aan de hand van een checklist. Hierdoor begin je direct al met een klein beetje afstand te nemen van jezelf en te reflecteren op je levensloop met belangrijke gebeurtenissen, relaties etc.

Vertrouwenspersonen

Ik vraag je ook om twee vertrouwenspersonen in je omgeving te kiezen. Mensen bij wie je je in zekere mate vertrouwd voelt en die je regelmatig ziet. Deze vertrouwenspersonen komen in het intakeproces één keer mee om kennis te maken. Jij tekent een verklaring waarin je mij toestemming geeft om noodzakelijke informatie te delen met de vertrouwenspersonen als de situatie daartoe in jouw belang aanleiding geeft.

Intentieverklaring

Ter afronding van het intakeproces stel je een intentieverklaring op. Deze verklaring bevat:

 • De bereidheid tot het doen van persoonlijke beoefening, het bijhouden van een reflectiedagboek en het schrijven van sessieverslagen.
 • De bereidheid om je maximaal in te zetten voor je herstelproces door je therapieafspraken na te komen.

En indien nodig:

 • Meer te gaan bewegen. Sporten, wandelen, fietsen e.d. Meer de natuur in.
 • Je voedingspatroon aan te passen
 • Actief te gaan werken aan de opbouw van een ondersteunend sociaal netwerk
 • Zinvolle dagbesteding te zoeken (b.v. vrijwilligerswerk)
 • De bereidheid om je aan het proces te committeren, het een kans te geven
 • Geen suïcide te plegen.

Je ondertekent deze intentieverklaring en laat ook je beide vertrouwenspersonen tekenen als getuigen.

Behandeltraject

Signaleringsplan

In het begin van het behandeltraject vraag ik je om een signaleringsplan (noodplan) te maken. In de GGZ wordt ook met een signaleringsplan gewerkt dus het kan zijn dat je dit al eerder hebt gedaan. In dit geval nemen we samen het plan door en kijken naar mogelijke aanvullingen. Je kijkt hoe je je vertrouwenspersonen in het plan kunt betrekken. Onderdelen van dit plan zijn:

 • Welke signalen kun je bij jezelf herkennen als een manische- of depressieve episode zich aankondigt.
 • Hoe kun je het beste met jezelf omgaan als er een episode dreigt? Wat doe je wel en wat juist niet?
 • Hoe kunnen je vertrouwenspersonen je ondersteunen? Denk aan: stimuleren en activeren in een depressieve periode; samen wandelen of sporten; je begeleiden richting dagbesteding of therapie; et cetera. Wanneer je energie met je aan de loop dreigt te gaan: samen mediteren; wandelen; in de tuin werken; naar de sauna gaan; et cetera.

Als je eerder ooit flink manisch bent geweest kijken we ook of het verstandig is om een financieel noodplan op te stellen. In dit plan machtig je een vertrouwenspersoon als mederekeninghouder zodat de vertrouwenspersoon in het geval van een manische episode geld kan overboeken om te voorkomen dat je impulsief en ongebreideld geld gaat uitgeven. Je geld wordt dan tijdelijk veilig op een rekening van de vertrouwenspersoon geparkeerd. Je tekent een machtiging waarin je de vertrouwenspersoon machtigt om na goedkeuring van mij geld te mogen overboeken naar een eigen rekening, óók als dit op dát moment tegen je zin is. De vertrouwenspersoon neemt jou dan onder financiële curatele zolang de manie voortduurt. Hij of zij zorgt voor de betaling van je vaste lasten en verstrekt jou wekelijks leefgeld. Als de manische episode is geluwd wordt het veiliggestelde geld weer naar je overgemaakt.

In het verlengde van het signaleringsplan schrijf je een brief aan (of maak je een filmpje voor)  je toekomstige manische- en je depressieve zelf.

Dagelijkse persoonlijke beoefening

Ik vraag je om je te committeren tot het doen van dagelijkse persoonlijke beoefening van minimaal 30 minuten. Deze oefeningen zullen bestaan uit meditaties, gronding- en aardingsoefeningen; compassie oefeningen en specifiek op jouw afgestemde oefeningen. Naast het directe positieve effect van de oefeningen train je zo je zelfleiderschap, het vermogen om te doen wat werkelijk goed is voor je.

Dagelijks vul je een oefenschema in dat je wekelijks aan mij doorgeeft (al dan niet via een webapp).

Reflectiedagboek

Ik vraag je ook om een reflectiedagboek bij te houden. Dit traint je vermogen tot zelfdistantie. Je traint een camera- of helicopterview op jezelf. Je beschrijft kort:

 • Wat heeft me geraakt? Hoe ging ik daarmee om?
 • Hoe was mijn energiehuishouding. Is er iets voorgevallen waarbij ik té betrokken was of juist ben afgehaakt? Hoe was mijn stemming overall?
 • Je vult een stemmingscijfer in via een app of spreadsheet. Vanuit die applicatie kunnen op een simpele wijze overzichten gegenereerd worden.

Sessie reflectie

Je schrijft na iedere sessie, zowel individueel, in groepsverband of bij een externe behandelaar, een kort reflectieverslag aan de hand van een sessie reflectieformulier. Je mailt je verslagje vóór de volgende sessie.