PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen die onderneemt om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens (organisatorisch en technisch) en de privacy van cliënten te waarborgen.

Praktijk Ronald van Aalten vindt jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop Praktijk Ronald van Aalten jouw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Praktijk Ronald van Aalten aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat o.a. beschreven welke persoonsgegevens Praktijk Ronald van Aalten verzamelt wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Praktijk Ronald van Aalten. Ook lees je waarom gegevens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt en lees je hoe je je gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen.

JOUW PRIVACY BIJ BEGELEIDING DOOR PRAKTIJK RONALD VAN AALTEN

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt 20 jaar bewaard, conform de wet (WGBO).

JOUW DOSSIER

– Directe persoonsgegevens slechts: Naam, Email adres en Telefoonnummer. Als je voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende zorgverzekering dan leg ik ook de volgende extra persoonsgegevens vast: Adres, Postcode, Woonplaats en Geboortedatum. Deze gegevens vermeld ik op de factuur zodat jouw zorgverzekeraar jou kan vinden in hun administratieve systeem.

– Aantekeningen over jouw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand zoals gedeeld in onze consulten

– Zeer beknopte samenvatting van jouw gezinssamenstelling, gezin van herkomst, werk en opleiding. Verwijzingen naar andere personen slechts generaliserend (bv ‘moeder’, ‘broer’) of met een voornaam.

– Korte samenvattingen van de inhoud van sessies. Voorafgaand aan een sessie lees ik de samenvatting van de vorige sessie terug om mijn geheugen op te frissen.

En wanneer van toepassing:

– Gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van een huisarts, specialist). Deze zijn alleen aanwezig wanneer je toestemming hebt verleend

– Gegevens verleent aan derden met jouw toestemming en in jouw opdracht (bijvoorbeeld Arbo arts, verzekering). Ik heb daarbij ook het toestemmingsformulier nodig die jij bij hen tekent

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

– Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met en na jouw expliciete toestemming

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg

Gedurende de behandelperiode zal je telefoonnummer opgeslagen zijn in mijn telefoon om jou snel te kunnen bereiken, afspraken te kunnen maken en wijzigen en eventueel iets te kunnen versturen. Na de behandelperiode zal jouw telefoonnummer alleen nog maar in je dossier te vinden zijn.

BEROEPSGEHEIM

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een ander reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Om jouw privacy te waarborgen binnen de praktijk zal ik zeer zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en draag ik er zo goed mogelijk zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Jouw gegevens worden alleen digitaal opgeslagen op een beveiligde computer en zijn alleen voor mij toegankelijk.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (facturen en boekhouding).

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij jouw zorgverzekeraar zijnde: je naam, adres en woonplaats; je geboortedatum; de datum van de sessie; een korte omschrijving van de begeleiding van Praktijk Ronald van Aalten, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgerichte therapie’ en de kosten van de sessie.

JOUW RECHTEN

Iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht op inzage, correctie, verwijdering (met uitzondering op de wet WGBO) of het meenemen ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Praktijk Ronald van Aalten behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen wanneer dit nodig is.