De depressiekuur – inleiding

Zes stappen om zonder medicijnen van je depressie af te komen

Therapeutische Levensstijl Veranderingen – De Depressiekuur

De Amerikaanse hoogleraar psychologie Stephen Ilardi heeft een bewezen effectieve therapie tegen depressie ontwikkeld. Deze therapie gaat uit van een zestal levensstijl veranderingen en werkt zonder medicijnen. Iedere verandering in levensstijl heeft een aantoonbaar heilzaam effect, en de combinatie van deze veranderingen in het Therapeutische Levensstijl Veranderingen (TLV) programma blijkt bijzonder effectief te zijn, ook voor mensen die al jarenlang kampen met ernstige depressies.

Hoewel medicijnen in sommige gevallen zeker waardevol zijn, werken ze bij minder dan de helft van de depressieve patiënten.

Volgens verschillende onderzoekers gaat het depressiecijfer al tientallen jaren omhoog. Het is nu ongeveer tienmaal zo hoog als twee generaties geleden, terwijl het welvaartsniveau sindsdien flink is gestegen. Hoe kan dit?

Duidelijk is dat het geen genetische kwesties is, aangezien de collectieve genenpool eenvoudigweg niet zo snel kan veranderen. Het moet iets anders zijn. Dat iets is volgens Ilardi onze levensstijl. Deze aanname wordt ondersteund door diverse crossculturele onderzoeken:

 • Er is maar één groep Amerikanen die niet getroffen is door de moderne depressie-epidemie: de Amish. Deze groep houdt nog altijd hardnekkig vast aan hun achttiende-eeuwse manier van leven.
 • In ontwikkelingslanden is het aantal mensen dat ooit in hun leven depressief wordt, slechts een fractie van dat aantal in het Westen.
 • De depressie-epidemie heeft in de hele geïndustrialiseerde wereld toegeslagen.
 • Hedendaagse nog oorspronkelijk levende volkeren, zoals de Kaluli in Papoea Nieuw-Guinea, kennen vrijwel geen depressie. De antropoloog Edward Schieffelin leefde bijna tien jaar onder de Kaluli en hield uitvoerige interviews met meer dan tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen over hun beleving van verdriet en depressie; hij vond slechts één persoon die aan bijna alle diagnostische criteria voor depressie voldeed (in Nederland is dit cijfer 1 op de 13).
 • Honderdduizenden jaren lang heeft de mens geleefd als jager-verzamelaar. Ons lichaam is zodanig geëvolueerd dat het optimaal geschikt is voor de levensstijl van deze oorspronkelijke mens. Zo werkt ons stresssysteem heel efficiënt en levensreddend als we oog in oog komen te staan met een leeuw. Onze evolutionaire ontwikkeling heeft de razendsnelle veranderingen die tot de levensstijl van de moderne mens hebben geleid echter absoluut niet kunnen bijhouden. Hierin ligt volgens Ilardi de wortel van de moderne depressie-epidemie: het feit dat mensen niet gemaakt zijn voor het leven van de eenentwintigste eeuw met z’n slechte voeding, zittend bestaan binnenshuis, slaapgebrek, sociaal isolement en waanzinnig tempo. Onze genen zijn nog altijd uitstekend toegerust op de omgeving uit vervlogen tijden en ze bouwen in wezen nog altijd lichamen uit het stenen tijdperk.

Ilardi’s onderzoeksteam van de universiteit van Kansas selecteerde na bestudering van de levenswijze van oorspronkelijk levende volkeren de volgende zes elementen van een antidepressieve levensstijl:

 • Omega-3 vetzuren in onze voeding
 • Plezierige activiteiten in plaats van piekeren
 • Lichaamsbeweging
 • Blootstelling aan zonlicht
 • Sociale steun
 • Nachtrust

Ieder element heeft een bewezen antidepressief effect en de combinatie van deze zes elementen maakt het TLV-programma tot een effectieve natuurlijke methode om van depressie te herstellen, zonder bijwerkingen en zonder gedoe met je verzekering.

Uit een grootschalig therapeutisch onderzoek bleek het TLV-programma meer dan drie keer zo effectief als de gebruikelijke behandelingen (voornamelijk met medicijnen). Meer dan 75% van de mensen voldeed na het programma niet meer aan de diagnostische criteria voor depressie. Met iedere patiënt die het programma in praktijk bracht bleek het beter te gaan, zelfs met diegene die geen baat gevonden hadden bij antidepressiva. Zelfs met patiënten bij wie de medicatie en traditionele psychotherapie niet aansloegen, ging het beter – en wel in heel korte tijd.

De overgrote meerderheid van de patiënten in onze klinische experimenten heeft zich aan de klauwen van depressie ontworsteld en het percentage positieve reacties op de Therapeutische Levensstijl-Verandering is aanzienlijk hoger dan onderzoekers doorgaans zien bij antidepressiva.

Stephen Ilardi

Hoewel het TLV-programma voor iedereen is te volgen, is het toch raadzaam om dit pas te doen na een lichamelijk onderzoek door een arts. Je arts kan je dan ook onderzoeken op eventuele lichamelijke oorzaken van depressie waaronder diabetes, schildklierafwijkingen, slaapapneu, hartkwaal aandoeningen, chronische infecties of een verstoorde hormoonhuishouding.

Hier vertelt Stephen Ilardi hoe hij en zijn team tot de depressiekuur is gekomen: