Therapeutische aanpak

Ik geloof dat het wel degelijk mogelijk is om volledig te herstellen van een bipolaire stoornis. Ik ben hiervan een levend voorbeeld en ben zeker niet de enige.

Ik bied een intensief en diepgaand behandeltraject. Gericht op volledig herstel en niet slechts, zoals in de reguliere GGZ nu gebruikelijk is, gericht op ‘ermee leren leven’.  Een medicatie-vrij leven zonder depressies en (hypo)manische episoden.

We werken via twee lijnen:

 • Oplossen van emotioneel/energetische oorzaken van je bipolaire stoornis
 • Versterken van je draagvermogen en het leren omgaan met emotionele triggers. Je werkt aan goede zelfzorg en zelfmanagement 

Complementair

Mijn aanbod is complementair (aanvullend) aan je huidige behandeling. Een zekere stabiliteit in je leven is nodig om aan jezelf te kunnen werken. Heb je die bereikt dankzij medicatie blijf dat dan vooral gebruiken. Sterker nog: als je geen medicatie gebruikt en je leven in grote mate bepaald wordt door je manische en depressieve episodes, dan raad ik je aan om eerst medicatie te gaan gebruiken.

Zijn er later in het traject voldoende emotionele verstoringen opgeruimd en heb je een stabiele basis en draagvermogen ontwikkeld dan kun je je medicatie langzaam gaan afbouwen, bij voorkeur in overleg met je psychiater of huisarts.

Doelstelling in het behandeltraject

 • Bij ieder mens is sprake van een driedeling in getraumatiseerde, teruggetrokken delen; overlevingsdelen en gezonde delen (zie visie op de bipolaire stoornis). We brengen deze delen in kaart; we richten ons op het transformeren van je getraumatiseerde delen, het loslaten van overlevingsdelen en het versterken van je gezonde delen.
 • Het versterken van je ik-structuur (het gezonde ego) waardoor je meer in je kracht komt, een grotere draagkracht en veerkracht ontwikkelt en beter bent opgewassen tegen het leven (ook wel individuatie genoemd: een krachtiger individu worden).
 • Herstellen van het contact met je lichaam en je gevoel. Je lichaam helemaal gaan bewonen. Ontwikkelen van bereidheid en draagkracht om nare gevoelens te durven voelen. Herstel van de verbinding met je wil. Tot expressie durven komen.
 • Transformeren van je negatieve of overdreven positieve zelfbeeld tot een realistisch positief beeld. Zelfafwijzing en zelfhaat transformeren in zelfcompassie. Uiteindelijk het loslaten van ieder zelfbeeld en het kunnen rusten in Zijn.
 • Leren meester te worden over je passies. Als een ruiter leer je je passies te berijden, te sturen en te remmen wanneer nodig. Dit doe je door energetisch te zakken in je dragende middelpunt onder in je buik en via je bekken, benen en voeten het stevige contact met de aarde te herstellen.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Kennismakingsgesprek

Ik bied een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. In dit gesprek heb je de gelegenheid om te ‘proeven’ of ik de juiste persoon voor jou ben. Voel je dan ook vrij om vragen te stellen aan mij zodat jij mij een beetje leert kennen. Ik raad aan om het kennismakingsgesprek rustig te laten bezinken en dan te beslissen of je wilt starten of niet.

Individuele sessies

Sessies duren 1,5 uur. Sessies zijn om de twee weken of soms, wanneer je in een moeilijke fase zit, wekelijks. Ben je verder in je traject dan kan de frequentie zakken naar 1x per 3 of 4 weken. Tussen de sessies doe je thuis dagelijks oefeningen.

Ik werk vanuit verschillende moderne therapeutische stromingen zoals Zijnsoriëntatie, PRI, Transpersoonlijke traumatherapie, Matrix Reimprinting, Somatic Experiencing, Mindfullness, Compassietraining, EMDR en nog verschillende andere inspiratiebronnen. Werkvormen zijn o.a. gesprekken, verschillende soorten lichaamswerk, opstellingen, meditatie, dieptewerk en actieve visualisaties.

Mocht de afstand naar mijn praktijk in Amsterdam Zuidoost een te grote belemmering zijn dan kunnen de sessies ook via beeldbellen (Zoom). Hoewel live contact mijn voorkeur heeft valt het toch iedere keer weer op hoe goed de therapeutische verbinding via beeldbellen tot stand kan komen.

Aansluitend bij reguliere zorg en herstelbeweging

Net als binnen de reguliere GGZ onderken ik het belang van het maken van een signaleringsplan (oftewel noodplan). Heb je dat nog niet dan zal ik je vragen daaraan te gaan werken. Ook activiteiten binnen de herstelbeweging (Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment) onderschrijf ik van harte.

Geen crisisopvang

Wat ik niet kan bieden is medicatie en crisisopvang. In een acute crisissituatie ben je aangewezen op de reguliere crisisopvang. Voor zover ik weet is er in Nederland geen alternatieve opvang zoals die er wel is in Engeland (Recovery Colleges) en Zweden (Healing homes).

Wat vraag ik van jou

Het belangrijkste wat ik van je vraag is inzet, motivatie en doorzettingsvermogen. Om dit op te kunnen brengen zal je doordrongen moeten zijn van hoop op fundamentele verbetering. Daarvoor is het essentieel om uit het patiënt-paradigma te stappen. De overtuiging los te laten dat het lot jou met een vreselijke ongeneeslijke ziekte heeft opgezadeld waarvan jij nu een levenslang slachtoffer bent. Ja, het is een akelige stoornis. Nee, het is niet ongeneeslijk, het is een uit de hand gelopen overlevingsmechanisme waaraan emotionele verstoringen ten grondslag liggen. Je kunt je daarvan bevrijden

Holistische aanpak

Meerdere facetten in je leven dragen bij aan je herstel. Naast de primaire focus op therapie kunnen we ook de volgende facetten onder de loep nemen:

 • Bewegen: sporten, wandelen, fietsen e.d. De natuur in.
 • Mogelijke aanpassingen in je voedingspatroon
 • Je ondersteunende sociale netwerk. Mogelijk actief gaan werken aan het uitbouwen van je netwerk
 • Zinvolle dagbesteding (b.v. vrijwilligerswerk)

Het kan zijn dat ik je voor bepaalde aspecten zal doorverwijzen naar een andere therapeut. Tenslotte ben ik niet op alle fronten deskundig. Dit geldt ook voor het therapeutisch spectrum. Zo kan ik eventueel doorverwijzen naar een therapeut die werkt met familieopstellingen. Dit zijn dan consulten die je doet naast en aanvullend aan het traject dat je bij mij volgt. Of je daar gebruik van wilt maken is uiteraard volledig aan jou.

Thuisbeoefening

Een belangrijk deel in je behandeltraject geef je aan jezelf in de vorm van het doen van oefeningen thuis. Denk hierbij aan meditatie, lichaamswerk, schrijfwerk en specifiek op jouw afgestemde oefeningen. Mijn uitnodiging is om dagelijks minimaal een half uur hieraan te besteden. Ik raad aan om de sessie op te nemen (op je telefoon). Stukjes terugluisteren verhoogt de effectiviteit van de sessie en kan werken als stimulans voor je thuisbeoefening.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Dit is moeilijk te zeggen en kan per persoon sterk verschillen. Wat ik wel kan zeggen is dat je proces een stuk sneller gaat en je dus minder sessies nodig hebt als je jezelf optimaal inzet. Als je jouw zelfbevrijdingsproces een hoge prioriteit geeft en dagelijks oefent, dan ga je een stuk sneller vooruit dan dat je het alleen van de sessies moet hebben. Vergelijkbaar met het leren bespelen van een muziekinstrument: als je thuis niet oefent dan ga je wel vooruit door je lessen maar niet erg vlot.
Gemiddeld blijken mensen uit te komen tussen de 20 en 40 sessies. 

Kosten

Tarieven zijn per sessie van 1,5 uur:

 • € 70,- voor minima
 • € 85,- inkomens tussen minima en 1,5x modaal
 • € 100,- voor 1,5x modaal of hoger (50.000 bruto of hoger)
 • € 125,- wanneer vergoed door je werkgever

Overweeg je een therapietraject dan is het kennismakingsgesprek gratis.

Ben je niet van plan om een therapietraject te starten maar wil je graag eens praten over je situatie dan ben je van harte welkom voor een adviesgesprek. Voor een adviesgesprek breng ik het hierboven genoemde tarief in rekening.

Individuele sessies worden voor een deel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Per sessie kun je dan 40 tot 50 euro terugkrijgen, tot een maximum bedrag per jaar afhankelijk van je type aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering is niet mogelijk!

Meer over kosten en vergoedingen lees je hier.

Heb je een minimum inkomen en ben je aanvullend verzekerd dan heb je voor 2 sessies per maand nog 50 of 60 euro eigen geld nodig (dit kun je al verdienen door 1 uur per week bij iemand schoon te maken).

Als je het geld zelf erg moeilijk kunt opbrengen kun je je eens oriënteren op mogelijke andere financieringsbronnen. Denk daarbij aan: bijzondere bijstand via de gemeente; een PGB; crowdfunding; je ouders.

Uiteindelijk gaat het om de prioriteit die je je herstel geeft. Ik heb zelf minstens het bedrag van een leuke middenklasse auto uitgegeven aan mijn hele ontwikkelingsweg. Maar al was het 3x zoveel geweest: het is mij iedere cent meer dan waard geweest. Mijn kwaliteit van leven is nu zó ongelofelijk veel beter dan vroeger dat ik dit vroeger niet voor mogelijk hield.

De reis van de held

Dit traject is niet iets dat je er eventjes bijdoet in je leven. Het vergt focus en doorzettingsvermogen, kunnen afzien en moed. Het is geen walk-in-the-park maar eerder een barre ontdekkingsreis. Het is de mythische reis van de held. Je zult demonen tegenkomen en verleidelijke sirenen. Je zult verdwalen, tegenslagen kennen en mooie vergezichten zien. Uiteindelijk zal je overwinnen en thuiskomen in je eigen ware zelf. Je wordt niet ‘de oude’ maar de nieuwe jij!